Konstanta inslag på Wedholms väggar

Karl Nordström, Sverige (1855-1923)

Karl Nordström var en svensk bildkonstnär född på Tjörn. Han studerade vid Principskolan på Konstakademien i Stockholm och på resor till Frankrike och Belgien. I Frankrike tog han intryck av impressionismen och Barbizonskolan och bosatte sig en tid i Grèz-sur-Loing där många skandinaviska och amerikanska konstnärer höll till. Med sina vänner Richard Bergh och Nils Kreuger, som Nordström lärde känna på Konstakademien, var han med och startade Konstnärsförbundet och blev sedermera dess ledare. Nordström var verksam på förbundets konstskola där bland andra konstnären Tor Bjurström var elev. De tre bildade sedermera Varbergsskolan som hämtade inspiration från syntetismen. Nordströms konst präglas av en monumentalitet, hans huvudsakliga motiv var landskap och stadsskildringar och utgör exempel på det nationalromantiska måleriet vid 1800-talets slut. Först påverkad av den franska impressionismens färger blev han så småningom mer nordiskt kärv i sitt färgval och utförde främst landskapsmålningar, ofta med monumental prägel. Representerad på Nationalmuseum i Stockholm, på Göteborgs och Malmö konstmuseer samt i Oslo och Köpenhamnn och Wedholms.

Olle Baertling, Sverige (1911-1981)

Olle Bærtling föddes i Halmstad i Sverige och var verksam som målare och skulptör. Bærtling studerade likt Bengt Lindström i Paris för André Lhote och Fernand Léger. Hans första utställning ägde rum i Stockholm 1949. Bærtling arbetade främst i en geometrisk, nonfigurativ stil. Baertling förhöll sig till sin konst som vetenskapsmannen till sin forskning. 1952 fann Baertling sin öppna form, den öppna triangeln med spetsig vinkel som uttrycker hastighet. När han 1956 placerade vinkelspetsen utanför duken blev bilden ett utsnitt av ett händelseförlopp som äger rum utanför vårt synfält. Farten är högre, det understryks av färgen som ger intryck av större hastighet närmare triangelspetsen. De svarta konturerna är bärande i Baertlings konst. De ser raka ut men böjer sig i själva verket inåt mot de stora fälten, vilkas utåtgående tryck annars skulle få dem att bågna. Även färgerna är väsentliga, det är viktigt att de inte återfinns i naturen och inte heller kan ge association till någon form eller föremål. Så småningom använde Baertling bara sekundärfärger: violett, orange, grönt och Baertlingvitt (en svagt gröntonad färg). Tydligast framträder hans öppna form i de skulpturer som han gjorde från och med 1958. Med konsekvens fördjupade sig Baertling i färgernas och formernas inbördes förhållande och förblev under hela sitt liv opåverkad av de yttre konsthändelserna. Idag kan man man se hur konstnärer som exempelvis Ann Edholm har inspirerats av Bærtlings skapande.

LG Lundberg

LG Lundberg föddes 9 september 1938 i Malmö där han växte upp och flyttade sen till Saltsjöbaden. Lars Gösta är systerson till konstnären Carl Otto Hultén.
Han arbetade efter studentexamen på reklambyråer vid sidan av måleri och hade 1966 sin första separatutställning på Galleri Karlsson i Stockholm.
Lundberg har studerat konsthistoria vid Stockholms Högskola 1966 men är för övrigt självlärd som konstnär.
Under sex år på 1970-talet fokuserade Lundberg enbart på ett motiv, stängsel mot mörk bakgrund. Idag är LG Lundberg framförallt uppmärksammad för sina målningar föreställande Stockholms skärgård i begränsad kolorit med en fotografisk känsla.
LG var för övrigt god vän till Bengt Wedholm och hans konst pryder de flesta av väggarna i vår huvudmatsal.

LG Lundberg nominerades till 2014 års Carnegie Art Award

 

Källa: Bukowskis