Årets konstnär på Wedholms Galleri: Jesper Nyrén

Jesper Nyrén på Wedholms Bar Galleri

Färg är ett centralt ord i mitt konstnärskap. Jag är intresserad av färgen som fysiskt material. Sammansättningen av olika pigment, bindemedel och lösningsmedel skapar olika taktila kvalitéer och refekterar eller suger upp ljus från rummet.
Jag är också intresserad av hur färgen kan beskriva något annat än sig själv. Färgen av en sten, eller ett visst ljusförhållande. Det är för mig ett medium att betrakta omvärlden genom. Den bär också på spår av mitt arbete i målningens yta.
Färgen är i mitt måleri olika toner ställda intill varandra, med olika materialitet och utsträckning.
Kompositionerna är reducerade till ett antal färgfält för att låta dessa saker få stå i centrum. Färgen både underordnar sig och bär upp kompositionen.
I landskapet där jag bor i Stockholms norra skärgård samlar jag in arbetsmaterial i form av färgstudier, fotografer och synintryck. I ateljén använder jag detta material i arbetet med målningarna. Dessa målningar skulle på så sätt kunna kallas landskapsmålningar, men de är framför allt sig själva nog. De härstammar från en plats i landskapet vid en viss tid och ljusförhållande, och detta fnns med genom hela arbetet, men det handlar inte om att avbilda någonting. Landskapet är min utgångspunkt utifrån vilken jag skapar en ny plats som är målningens.

På Wedholms visar jag fyra målningar som är gjorda under det senaste halvåret med detta rum i åtanke. De är skapade som en grupp där komposition och detaljer i färg och materialitet binder samman verken. Jag visar även ett verk ur en pågående serie målningar och fotografer som jag arbetat med under de senaste fem åren. De enskilda delarna i verket har samma format och närmar sig monokromer. I detta verk är färgfälten frilagda och presenteras sida vid sida i en fris.

Jag är född 1979 och är utbildad på Kungliga Konsthögskolan 2002-2007. Under de senaste åren har jag gjort utställningar på bland annat Galerie Forsblom och Norrtälje konsthall och arbetat med fera konstnärliga gestaltningar, bland annat på Nya Karolinska sjukhuset och den kommande nya tunnelbanestationen vid Gullmarsplan. Jag bor och arbetar på Björkö.

http://www.jespernyren.com/