Årets konstnär på Wedholms Galleri: Richard Griffith Carlsson

Richard G Carlsson på Wedholms Bar Galleri

Min konst
I mycket handlar min konst om en visualisering av funderingar kring seendet och

bildens/måleriets fundamentala villkor samt förhållandet mellan uttryck och gestaltning – hur materialet både är sig själv, representerar sig själv, och samtidigt används som medel för att beskriva något annat. Mitt måleri karakteriseras av ett lågmält, minimalt bildspråk där kontrasterande begrepp både ställs mot varandra och förs samman. Verklighet, i form av en abstrakt målning och färg som påtaglig fysisk objekt, ställs mot en illusorisk verklighet, ett måleriskt ljusförhållande mot en illusion av ljusförhållandet i ett rum. Det abstrakta, som öppnar sig ut mot rummet och kräver ett aktivt deltagande av betraktaren, möter en avmålad rumsinteriör som med sin rumsillusion ger betraktaren tillträde in i ett annat rum. Däremellan uppstår en rundgång. Att vistas i och utforska denna bildmässiga rundgång är det som intresserar mig just nu.

Bland de gallerier och konsthallar där jag nyligen visat mina verk finns Cecilia Hillström Gallery, Galleri Thomas Wallner i Simris och Galleri 1 i Göteborg, samt Färgfabriken och Bonniers Konsthall.

På Wedholms Bar Galleri har jag valt att visa ett urval av verk som både speglar relationerna jag beskriver här ovan och samspelar med rummet. Som motpoler till den stora abstrakta oljemålningen “Filter”, finns ett antal mindre målningar från min ateljé, och utöver dessa finns dessutom två tuschmålningarna mellan fönstren, som ingår i det ständigt pågående projektet, “Workspaces-Dialogues”, där jag utgår ifrån ateljéer tillhörande konstnärer som är och har varit viktiga för mig.